EURONS MYNT OCH SEDLAR

Det finns totalt 15 olika valörer av euron, där de första 8 är mynt och resterande är sedlar.
Euro sedlar

Alla dessa infördes i samband med eurons start den 1 januari 2002. Eurons sedlar är helt standardiserade till skillnad från mynten och beror alltså därför inte på i vilket land i Eurozonen som de är tryckta.

 

 
Mynten däremot har en sida som är helt standardiserad och denna visar myntets värde, medan den andra sidan är unik beroende på i vilket region eller del av eurozonen som den har blivit tillverkad i.

Det är dock ingen annan skillnad än den estetiska då alla mynt är giltiga i hela zonen. Det finns dock två stycken undantag och det är Finland och Nederländerna som har beslutat sig för att inte använda de två minsta valörerna 20 respektive 50 cent.

Myntets gemensamma sida har hunnits göras om en gång sedan den lanserades och visar nu Europa i sin helhet. Innan den nya myntserien lanserades var det enbart de stater som var med i eurozonen innan 2004 som avbildades. Detta gjordes år 2007, men de gamla mynten är fortfarande i bruk och det finns inga planer på att fasa ur dessa från marknaden.

Euron som valuta har en unik symbol. Den kan beskrivas som ett C med två parallella streck som skär bågen, men det är en kombination av två stycken olika former av bokstaven e. Symbolen är en kombination mellan den grekiska bokstaven epsilon och ett stort e, där bokstaven står får Europa och de två parallella strecken har en symbolisk betydelse om eurons stabilitet.

Det finns även strikt specificerat hur proportionerna ska vara och vilka färger som symbolen ska visas i.

Euromynten är skapade med flera olika egenskaper som gör dem enklare för till exempel blinda eller personer med nedsatt syn, då varje mynt har en unik yta, vikt och storlek. Designen tar även hänsyn till personer som inte är familjära med valuta enkelt ska kunna skilja mynten åt enbart genom att snabbt kolla på dem.

Förfalskningsskydd

Eurons sedlar och mynt har en rad avancerade metoder för att förhindra att dessa förfalskas. Några av dessa syns klart och tydligt på sedlar och mynt medan andra ligger gömda och kan enbart kontrolleras under specifika förhållanden. Det har lagts ner störst energi på att utveckla en sedeldesign som ska vara svår att förfalska än på mynten.

En eurosedels valör i det övre vänstra hörnet är uppdelad på fram och baksidan utav sedeln, och kan enbart ses i sin helhet om denne hålls upp emot en ljuskälla och först då framträder valören i sin helhet.

Om sedeln är äkta som man nu även kunna se vattenstämpeln som visar sedelns värde och en bild. Vissa delar av texten på sedlarna har tryckts med en unik höjdprofil som gör att man kan känna det skrivna om man drar fingret över sedeln.

Sedlarna är även gjorda av ett unikt papper. Precis som de svenska sedlarna har euron en metalltråd som löper längst sedelns bredd. Denna är dock enbart synlig om man håller upp sedeln mot en ljuskälla. Om man inspekterar tråden närmre ser men att ordet EURO står inskrivet i den tillsammans med sedeln värde.

Om man vinklar en eurosedel kan man se skiftningar i hologrammen som är utplacerade på sedlarna. Dessa gör det väldigt svårt att förfalska men om man skulle lyckas fram till denna punkt finns det flera andra mekanismer för att bestämma om en sedel är falsk eller inte, mekanismer som inte är synliga för det blotta ögat.

Om man håller en eurosedel under ett UV-ljus kommer den att visa flera karaktäristiska drag för att visa att den är äkta. För det första så kommer sedeln inte att lysa som vanligt papper. Det finns dock fibrer inbyggda i sedeln som kommer att lyssa i tre olika färger, röd, blå och grön.

På framsidan av eurosedeln kommer den europeiska unionen flagga att synas och VD:n för den europeiska centralbankens signatur kommer att lysa upp. På baksidan kommer en karta över Europa att synas tillsammans med en bro.

EURO

Valutakod:

EUR

Lokalt namn:

Euro

Införd:

År 1999

Symbol:

Delas i:

1 € = 100 cent

Används i:

EMU

Andorra

Belgien

Cypern

Estland

Finland

Frankrike

Grekland

Irland

Italien

Lettland

Litauen

Luxemburg

Malta

Monaco

Montenegro

Nederländerna

Portugal

San Marino

Slovakien

Slovenien

Spanien

Tyskland

Vatikanstaten

Österrike

Valörer:

Mynt: 1 & 2 euro

Sedlar: 5, 10, 20, 50, 100, 200 & 500 euro

Underenhet: 1, 2, 5, 10, 20 & 50 cent